Sundheds Mentorudduannelsen

Programmet for private

 

Sundheds Mentoruddannelsen har til formål at uddanne og træne sundhedsmentorer, der gennem et bredt kendskab til sundhed, kan støtte og vejlede andre til at tage større ansvar for eget liv og sundhed.

Ved at øge medarbejdernes personlige sundhedskompetencer, skabes der en ændring i sundhedskulturen i virksomheden, organisationen eller kommunen, som vil påvirke den daglige sundhed og trivsel internt. På sigt kan det også have en potentielt påvirkning eksternt i samfundet generelt, idet medarbejdere kan sprede deres viden og erfaringer uden for arbejdspladsen.

 

På Sundheds Mentoruddannelsen undervises og belyses sundhed ud fra den nyere tids videnskab, med det formål at skabe stabil og bæredygtig sundhed og et godt helbred blandt medarbejderne, borgere, børn og voksne.

 

Målgruppen for Sundheds Mentoruddannelsen er ledere, mellemledere, afdelingsledere og personer med indflydelse.

 

Uddannelsen består af 9 lektioner med forskelligt undervisningsmateriale, fordelt med en lektion om måneden. Dette kombineres med virtuel undervisning, seminar, uddannelsesophold og workshop samt individuelle samtaler. Se beskrivelse senere.

Sundheds Mentoruddannelsen er til dig som ønsker at omsætte sundhedsteori til praksis.

 

Vores uddannelse er baseret på en holistisk tilgang til sundhed og trivsel, og giver mulighed for at "lære ved at gøre". Vi tror på, at den bedste måde at lære på er ved at integrere sundhedsprincipper og teknikker i eget liv, og vores uddannelse giver de redskaber, der er brug for til at gøre det. Fra vaneændringer og definerede mål til kost, søvn, mindset, stress og bevægelse, vores uddannelse dækker alle aspekter af sundhed og trivsel, fordi det tilsammen skaber en helhed.

Lær at støtte, hjælpe og inspirere andre ved at selv at være foregangsperson.

Virtuel undervisning, fysiske møder og individuelle samtaler

 

 • Deltageren har mulighed for 3 individuelle samtaler pr. måned, som aftales individuelt
 • Virtuel undervisning forgår hver onsdag i lige uger kl. 17 – 18, her undervises i månedens lektion
 • Mentorseminar afholdes torsdag den 7. marts kl. 13 til lørdag den 9. marts kl. 13
 • Uddannelsesophold afholdes fra mandag den 18. til onsdag 20. marts
 • Workshop afholdes lørdag den 11. maj kl. 9 til 17.
 • Diplomgivende prøve og certificering aftales individuelt mellem 30. maj og 3. juni.

Undervisningsmaterialet og tidsforbrug:

 

 • Lektionerne frigives hver den 1ste i hver måned og i 9 måneder.
 • Hver lektion indeholder et eller to overordnede temaer.
 • Undervisningsmaterialet består af undervisnings videoer, lydfiler, læse materiale og øvelser.
 • Der er litteraturhenvisninger til de fleste lektioner.
 • Tidsforbrug pr. dag ca. 25minutter, samt tiden til at gennemgå det månedlige materiale, som ca. tager 1 til 2 timer.
 • Sundheds Mentoruddannelsen varer 9 måneder.


 

Den enkeltes udbytte: 

 • At opnå indsigt til at øge indre fleksibilitet (resilience), for at komme igennem dagen, uden at blive drænet undervejs.
 • At opnå færdigheder til øget mental robusthed, for at kunne navigere lettere og friere gennem udfordringer.
 • At få indsigt i den nye naturvidenskab og øget forståelse for samspillet mellem krop, sind og omgivelserne.
 • At opnå kompetencer og færdigheder til at påvirke egen og andres sundhed og helbred.
 • At opnå en dybere forståelse for de mekanismer, der influerer på en gruppes eller et fællesskabs sundhed og trivsel, og hvordan disse mekanismer kan påvirkes.
 • At mestre Mentorskab med henblik på at kunne videregive det på arbejdspladsen.

Det samfundsmæssige udbytte

 

 • Gennem større forståelse for de mekanismer, der er afgørende for et sundt helbred, kan det enkelte menneske tage betydeligt større ansvar for egen sundhed.

 

 • Ved at integrere lette, overskuelige og veldokumenterede sundhedsfremmende tiltag både individuelt og i en gruppe, vil sygefraværet på arbejdspladser blive reduceret. Dette vil betyde stor økonomisk besparelse, på de respektive arbejdspladser i forhold til reduceret sygefravær.

 

 • Ved individuelt større ansvar for egen sundhed, vil samfundet og sundhedssystemet yderligere blive aflastet.

Sundheds Mentot til Private20232024 (1)

1. måneds lektion

Velkomst og en introduktion til materialet.

 Gennem opmærksomhed og ved at præcisere både arbejdsrelaterede og personlige mål og formål

 • * opnås retning og formål for ens handlinger og beslutninger. Det giver en følelse af mening og motivation.
 • * Medvirker til at udvikle en som person, og opbygger selvtillid og selvaccept.
 • * Har betydning for at reducere stress og angst
 • * Kan bidrage til en generel større tilfredshedsfølelse
 • * Medvirker til at forme eller bevidstgøre ens identitet

 * Opgaver og vejledning

Lektion 1 indeholder litteraturhenvisninger og arbejdsmodeller

00

2. måneds lektion

Ved kontinuerlig opmærksomhed og integrering af de bevidst definerede mål, vil der ske en påvirkning af forhold der bunder

i personlige udfordringer og begrænsninger.

Resultater vil kunne ses på alle livsområder, og for eksempel i form af:

 • * Måden at tilgå og håndtere arbejdsopgaver
 • * Øget fysisk og mental stabilitet
 • * Forbedret selvtillid
 • * Reducerer følelsen af overbelastning
 • * Skærper ens motivation og viljestyrke
 • * Øger kreativitet og kan give bedre relationer
 • * Skærpe evnen til at prioritere, hvilke påvirker tidshåndteringen og evne til at fokusere på det vigtigste
 • * Fremmer processen for at tage større ansvar for eget liv, sundhed og helbred
 • * Giver hyppigere anledning til at føle og opnå succes

 Lektion 2 indeholder litteraturhenvisninger, lydfiler og video med ”peptalk”.

00

3. måneds lektion

Konkrete forhold der kan forebygge udvikling af livsstilssygdomme

Livsstilssygdomme som hjertesygdomme, diabetes, kræft og lungesygdomme har alvorlige konsekvenser for menneskers helbred og liv. Disse sygdomme kan ofte forebygges ved en forudgående indsats.

Ved at ændre fokus, kan der reduceres forekomsten af livsstilssygdomme, til glæde for det enkelte menneske, men også generelt for folkesundheden.

Et nyt fokus på forebyggelse, kan føre til reducerede lidelse for den enkelte og reducerede omkostninger for sundhedssystemer og samfundet som helhed

Lektion 3 indeholder litteraturhenvisninger, øvelser og supplerende henvisninger

00

4. måneds lektion

Opmærksomhed på den personligt opfattede sande og falske frygt giver mulighed for:

 

 • * Personlig vækst, da overvindelse af frygten, styrker troen på egne evner og at vi er i stand til mere end vi troede
 • * Større selvsikker, og dermed forbedrede evne at håndtere og navigere i udfordringer
 • * Det bliver lettere at tackle og overvinde udfordringer
 • * Karrieremæssig vækst, da tærsklen for at tage risici og påtage nye muligheder, ændres
 • * At overvinde frygt og udvise mod, kan skabe et billede af en stærk og pålidelig person.
 • * Bedre helbred
 • * Øget modstandsdygtighed både mentalt og fysisk

 Lektion 4 indeholder øvelser og litteraturhenvisninger

00

5. måneds lektion

Stimulering af kroppens største organ, huden, kan være en effektiv måde til både at: 

 • * Styrke immunsystemet, herunder inflammation og bekæmpe bakterier
 • * Beskytte mod sygdomme, ved at styrke evnen til at bekæmpe sygdom
 • * Beskytte mod infektioner og påvirke helingsprocesserne
 • * Reducere både sekundære og primære smitte
 • * Forbedre det mentale velvære
 • * Styrke personlig afgræsning
 • * Fremme kollegial kontakt

 Lektion 5 indeholder, opgaver, øvelsesvideoer, filer og lydfiler og litteraturhenvisninger

00

6. måneds lektion

Kommunikation, sprog og dagligdagens drama´er

Ved at belyse muligheder og farer i kommunikation, sprog og dagligdagens drama´er, sættes det i relation til udvikling både personligt og sundhedsmæssigt. Herigennem kan der blandt andet opnås øget evne til at samarbejde, øget selvtillid og en generel sundhedsfremmende kultur

Bevidsthed om kommunikationens positive muligheder og effekt, kan bidrage til at reducere de utilsigtede hverdags drama´er, samt skabe mere tillid, ro og balance både på det personlige og kollegiale plan.

Kommunikation, sprog og drama kan have en række positive effekter på ens personlige udvikling og modsat også have direkte påvirkning på ens personlige sundhed og helbredstilstand.

Lektion 8 indeholder litteraturhenvisninger, videoer og manualer og lydfiler

00

 7. måneds lektion

Mentoring og Mentor Seminar 

 • * Materiale til træning for større forståelse af mentorskabets vilkår
 • * Gennemgang af personligheder herunder test
 • * Vejledningen til den gode mentorsamtale
 • Træne mentorskabet

00

8. måneds lektion

At tage ansvar og at arbejde med sin egen krops ressourcekilde har mange fordele. Først og fremmest fører det til øget sundhed og trivsel, det reducerer risikoen for sygdomme og forbedrer fysisk og mentalt velvære.

Desuden kan det hjælpe med at forstå ens kropsbehov og reagere på dem på en sund måde, hvilket faciliterer kroppens helings processer. Forståelsen af kroppens behov og give adækvat respons kan på sigt føre til bæredygtig sundhed. 

Lektion 8 indeholder litteraturhenvisninger, og supplerende video´er

00

9. måneds lektion

Mærk og forstå kroppen, og hvordan det kan omsættes i dagligdagen.

Forståelse af kroppens signaler kan med fordel anvendes i dagligdagen, for blandet andet herved at forbygge smerter, skader, stress, angst og udvikling af sygdomme.

Kroppen rummer en mangfoldighed af udtryks- og reaktionsformer, som ikke altid er tilgængelige for vores bevidsthed. Kroppen udtrykker sig for eksempel gennem mimik, kropsholdning, synlige reaktioner i kroppen (rødme, sved), stemmebrug, tænderne. Men kroppen udtrykker sig også gennem signaler som ikke kan ses, men blot føles når nervesystemet reagerer.

Ved at forstå kroppens signaler, er det muligt at tilpasse os situationen, og på den måde øge tolerancetærsklen for ubehagelige følelser.

00

10. måneds lektion

For yderligere informationer kontakt:

Nina Holm Adsersen
Telefon: 5151 7399
Mail: info@fysiovital-risskov.dk


Unavngivet (1640 × 1640px)


Du kan også booke en aftale her