Hvordan bærer vi fysioterapien ind fremtiden?

"Der er brug for, at vi reflekterer og arbejder på en helt ny måde"

- Nina Holm Adsersen

Nina-Adsersen__0007-hoejformat-copy nær

"The nature of Physiotherapy has to change"

- David Nicholls

Se David Nicholls syn på fagets udvikling og fremtid

Hvordan arbejder vi i FremtidensFysioterapi?

  • For at vores fag kan få en ny og stærkere identitet, må vi (du og jeg) ændre os
  • For at kunne skabe noget nyt, må vi (du og jeg) ændre vores vaner og tankegang
  • For at få en stærkere og mere bæredygtig forretning, må vi ændre egne vaner og tankegang

Se teamet bag FremtidensFysioterapi

Bliver det svært?

Ja, det bliver svært hvis du vil gøre det alene. Men ved at indgå i et stærkt fællesskab vil engagementet og energien fra fællesskabet løfte os, og på let og nænsomt vis føre os til målet.

Det kræver blot dit engagement og din vedholdenhed. Men når du er nået til at læse på denne side, så er det fordi du gerne vil forandringer i dit liv, din klinik og forandringer i faget, så mit bedste bud er at du er meget klar til at tage beslutningen om engagement og vedholdenhed.

Store forandringer sker ikke ”over night”, men starter som en stille rislen i dig, i dine kollegaer, i din klinik. Og pludselig vil vi opdage, at det som startede som en stille rislen er blevet til en stor kraftfuld bølgende flod…..og du vil sidde sikkert oven på den.

 Hvordan gør vi det?

I FremtidensFysioterapi arbejder ud fra de principper vi som fysioterapeuter i forvejen kender- vi bruger vores egen medicin 

For at skabe vedvarende forandringer er det en forudsætning at vi arbejder med hjerne, krop, sind og intellekt. Med et afsæt i et fælles fundament som er baseret på viden, oplysning, faktuelle og håndgribelig temaer, og ved at forandrings processerne bliver faciliteret gennem øvelser for krop, sind og hjerne (det hele menneske), kan vi skabe de resultater vi personligt og i fællesskab har brug for.

Når du melder dig ind i FremtidensFysioterapi vil det første modul være en Master Class. Her vil du få et individuelt forløb, som skal afdække dine udfordringer og styrker(personligt og i virksomheden) og din vision og drømme (personligt og for virksomheden). Dette vil blive dit helt personlige udgangspunkt til din personlige forandringsproces. Dette arbejde kan du selvfølgelig vælge at gøre alene, men fordelen ved at skabe forandringer i et fællesskab er u-udtømmelige.

 

Når du har deltaget på et af vores forløb vil du være i stand til at skabe balance og forandringer for dig selv og i dit arbejdsliv allerede fra første dag

 

I fællesskabet bliver du holdt fast til din vision og dit mål, og du vil blive støttet i at fastholde din motivation

I fællesskabet opstår der en energi og et fokus som med en kraftigere styrke end din egen vil ændre din inerti. Du skal ikke opfinde den dybe tallerken. Ideer og visioner skabes lettere og langt bedre i et fællesskab end ved at arbejde alene. I sidste ende et det styrken af vores fællesskab og fælles indsats som kommer til at forme Fysioterapien i fremtiden… den forandring kan ingen gøre alene. Den kan heller ikke hverken defineres eller besluttes af beslutningstagere.

For at kunne give vores patienter den bedste behandling eller drive den bedste klinik, er det en forudsætning at vi er den bedste udgave af os selv. Mange Indehavere eller daglige leder er fyldt af frustrationer, bekymringer, u-konstruktive tanker, spændinger/smerte i kroppen eller søvnløse nætter som et direkte resultat af vores aktuelle arbejdsforhold. Vi kan ikke ændre vores aktuelle arbejdsforhold, men vi kan ændre og styrke os selv og hinanden til et bedre liv og arbejdsliv i balance, som hurtigt vil give resultater i det nære miljø og på sigt lede os frem til de forandringer som vi og vores patienter har brug for. Vi kan forandre os og finde vores styrke i fællesskab.

Som faciliterende redskaber til forandringsprocesserne arbejder vi med mental træning, coaching, åndedrætsøvelser, målrettet/helende behandling, meditation og en del andre redskaber.

Hvordan bærer vi fysioterapien ind fremtiden – som fag og som identitet? 

Det satte jeg mig for at undersøge. Med +20 års erfaring som fysioterapeut og klinikindehaver har jeg dagligt været meget optaget af, hvordan vi har formået og fortsat formår at implementere de krav, der stilles til os.

Du kan læse mere om min faglige og personlige baggrund ved at klikke her

Det er for mig evident, at vi som fag og identitet står overfor en forandring, hvis vi fortsat skal have en berettigelse. Vi må udfordre nogle af de principper, der definerer essensen i, hvem vi er og hvad vi gør. Vi må finde nye måder at tænke på og nye måder at være på.

Jeg har længe ønsket at finde et fællesskab i fysioterapifaget, men har aldrig fundet det, som gav mening for mig. Enten har det været for politisk, for egenrådigt, for uambitiøst eller andet, som jeg ikke har kunnet se mig selv eller mine klinikker i. Gennem min karriere har det været vigtigt for mig at skabe klinikker i udvikling, gode forretninger, samtidig med at selvrespekten og integriteten – og ikke mindst den sunde og gode stemning – blev bevaret.

Noget sagde mig, at jeg ikke var alene. Så for at tage temperaturen gik jeg i gang med at interviewe andre klinikindehavere om, hvordan de håndterer udfordringerne. Det blev til i alt godt 20 interviews.

Du kan læse mere om hovedpointerne fra undersøgelsen her 

Hvor er vi i dag?

I undersøgelsen har jeg oplevet en fantastisk imødekommenhed, stor tillid og stor åbenhed om dagligdagen på den enkelte klinik. Jeg er blevet ramt af, hvor stort behovet for forandring er, og af, hvor stærkt klinikindehaverne har reageret på at blive mødt og hørt på om det, der er deres liv, livs- og arbejdsindhold, metier og passion. Der har været personer, der har grædt, og andre, som har givet op. De fleste har oplevet søvnløse nætter, fordi de frygter fremtiden. Men vigtigst er, at ingen har været tilfredse med den situation, som vores branche befinder sig i i dag!

Hvordan kommer vi videre?

Det er ikke lykkedes af politisk eller uddannelsesmæssig vej at ændre kursen, og det er de færreste respondenter, der tror på, at denne vej vil ændre forholdene. Ydermere oplever vi at blive overhalet indenom af andre behandlingsformer. Respondenterne udtrykker ønsker om nytænkning og nye fællesskaber – en vej, jeg også selv ønsker. Vi må derfor starte med at se på os selv som klinikejere, på vores fag og på vores identitet som fysioterapeuter.

Fremtidens Fysioterapi

På baggrund af undersøgelsens resultat, den oplevede manglende fornyelse og det limbo, vi befinder os i mellem patient-ønsker, regulering af praksis og fortætning af fagets tilstrækkelighed, ser jeg nødvendigheden af at starte et nyt fællesskab for klinikejere. Et fællesskab med udvikling for øje, hvor vi starter med os selv, og hvor vi som omdrejningspunkt har høj etik og moral, den gode forretning, kolligal loyalitet og ikke mindst styrkelse af klinikkernes og fagets renommé.

I min tid som praktiserende Fysioterapeut har jeg set, hvordan forholdene har forandret sig, og set hvordan vi som fysioterapeuter har tilpasset os nye retningslinjer, krav og lovgivningen, så vi kunne komme til at passe ind i de kasser, der var tænkt til os.

Udviklingen har skabt manglende smidighed (på flere niveauer), manglende tillid og faglig selvtillid, snæversynethed, øget kontrol, stort arbejdspres og frygt. En tilstand hvor fag-identitet-udvikling er meget vanskelig, og hvor tilstanden får konsekvenser for behandlingsresultater, da vi i vores branche har brug for, at alle sanser er skarpe for at kunne forstå og nå det unikke menneske, vi står overfor.

Jeg elsker Fysioterapi-faget, og i mine øjne har vi alt det, der skal til for at gøre os til det førende behandlings-tilbud.

De store omvæltninger, vi har været igennem, har dog skabt en dyne af manglende overblik og ressourcer til at udvikle os sammen med den nye tid; det sted hvor mange af vores patienter allerede befinder sig.

FremtidensFysioterapi er for dig, der vil fremtidssikre og gøre din klinik stærk og bæredygtig. Det er første skridt til en ny begyndelse i et fællesskab, hvor vi skaber fremtiden, genskaber vores identitet og stolthed og udvikler på de ressourcer, som er er blevet "glemt".

Her vil alt det, vi kender fra i dag, blive vendt op og ned, brillerne, vi tager på, er nye og viser en positiv sammenhæng. Det er nemlig min overbevisning, at forandringer skal starte og komme fra os selv ude i klinikkerne fremfor gennem det politiske arbejde; fællesskabet er derfor også absolut upolitisk.