Nina Holm Adsersen

Med mere end 25 år som Klinikindehaver, har jeg stor erfaring med at være ene-leder, samarbejdspartner for mine medarbejder, udvikling samt alle de drifts-kasketter det skal til, for at holde en virksomhed i gang.     

Jeg har haft mange successer, men jeg har lært mest af mine fejl, modgang og fiaskoer.

Den form for konsulentrådgivning, jeg kan tilbyde dig, ligger i ånden og kulturen fra FremtidensFysioterapi.dk. Det vil sige at det, vi kommer til at arbejde med, vil rette sig mod den tid, vi er på vej ind i, med dig som udgangspunkt. Jeg har brugt en hel del år på at uddanne mig og øge min bevidsthed, og den viden og de erfaringer, jeg har fået, vil jeg gerne give videre til dig og din virksomhed.

For mig er det vigtigt, at du som indehaver eller leder har det godt, trives, er fuld af vitalitet, har overskud og perspektiv. Altså at din samlede sundhed er optimal. Uden det, kan du ikke udleve dine potentialer og heller ikke opnå de resultater og visioner, som du ønsker. Jeg vil hjælpe dig med at finde din personlige vej.

"Du er et produkt af dine omgivelser, men du kan tænke omstændighederne ud fra et nyt perspektiv. Eller sagt på en anden måde, når du ændrer dine tanker, er omstændigheder ikke længere afgørende for din succes og livskvalitet."

Jeg kan helt sikkert være en god sparringspartner for dig, fordi jeg kender dine udfordringer og taler dit sprog.

Her giver jeg nogle eksempler på hvad jeg kan facilitere hos dig:

  • Nå dine personlige og virksomhedsmål
  • Mere balance i arbejdsliv og privatliv
  • Få mere stolthed og anerkendelse til dig selv og i dit arbejde
  • Opnå større værdi
  • Har du brug for at komme tilbage til din oprindelige drømme, tanker og visioner med din virksomhed?
  • Hvordan får du de nødvendige pauser, pusterum eller ferier?
  • Hvordan navigerer du i en verden fuld af forandringer?
  • Hvordan kan du håndtere de omstændigheder som vækker frygt ?
  • Konfliktløsning