Nina Holm Adsersen

Hvem er mennesket og fysioterapeuten bag FremtidensFysioterapi?

For mere end 25 år siden startede jeg min første klinik i Risskov ved Århus. Jeg gik troligt hver dag på arbejde kl. 8 om morgenen og ventede på et telefonopkald af en kommende patient. Patienterne begyndte at komme, og så rigeligt endda.  Jeg var en af de første i området som etablerede et fitness center i tilknytning til klinikken, og en af de første fysioterapeuter der arbejder med inkontinens og bækkenbunds problematikker i praksis. Jeg har dygtiggjort mig indenfor mit fag, ved at deltage på kurser inden for mange forskellige områder af manuelle behandlinger og teknikker.

Sideløbende med at jeg opbyggede min virksomhed fik jeg også familie. Med min første mand fulgte 2 små piger, og da de var omkring 8 og 10 år, adopterede vi tvillinger fra Bolivia. Da mine børn var 4år startede jeg en tre årig familieterapeutisk uddannelse. Da de store piger blev teenagers, måtte jeg sande at det var vanskeligt at drive virksomhed og samtidigt have både små børn og to teenagers. Jeg solgte derfor klinikken efter ca. 11 år, og havde på det tidspunkt omkring 10 medarbejder og et velbesøgt lille fitness center.

For at erhverve nye faglig viden og ikke mindst for at udvide min Fysioterapeutiske horisont, søgte jeg Medicinal industrien. Her arbejdede jeg som konsulent og produktspecialist hos Praktiserende læger og Psykiatere. I samme periode gennemgik jeg alle kurserne til LIF-uddannelsen.

Industrien gav stor indsigt og erfaringer på mange områder som hidtil havde været ukendte for mig. Men da det også er en temmelig udfordrende branche valgte jeg efter to år, at søge tilbage til min metier som Klinik-indehaver.

Jeg overtog i 2008 Rønde Fysioterapi og dermed lå mange års modernisering og udvikling foran mig. Da jeg gennem alle årene som Klinik-indehaver ønskede et tæt og støttende fællesskab på indehaver niveau, blev jeg en del af BeneFit kæden. Det viste sig dog at kædens udvikling ikke passede til mine ønsker og visioner med at drive klinik, og vores veje skiltes igen efter nogle år.

Da Klinikken i Rønde var nogenlunde på plads i både nye lokaler, top moderniseret og med Fitness-afdeling, åbnede jeg en klinik uden for sygesikringen, igen i Risskov- FysioVital.

Gennem årene var der sket store forandringer for fysioterapeuter på praksisområdet. Denne tanke begyndte at fylde mere og mere i mig, da udviklingen sjældent hverken tjente patienterne eller de behandlende fysioterapeuter. Jeg lavede en Interview undersøgelse blandt indehaverne, og det viste sig at ønsket om ændrede forhold var stort. Samtidig udgav David Nicholls ”The end of Physiotherapy” og satte skub i udviklingen af konceptet FremtidensFysioterapi.

Da det var vanskeligt for mig at arbejde fuld tid som klinik-indehaver og brænde for FremtidensFysioterapi, frasolgte jeg efter 11år FysioVital Rønde. På det tidspunkt var der ansat ca. 15 medarbejder.

Min baggrund

Siden jeg var ganske ung, har jeg rejst meget. Jeg har været i de fleste Europæiske lande, lidt i Afrika og i mange lande i Asien og en del i Syd/mellem Amerika samt USA. Jeg har aldrig rejst som ”passiv” turist, men været både kritisk og objektiv. Jeg har set på mennesker med mit brede fysioterapeutiske syn, med fokus på deres trivsel, livsstil og sundhed. Jeg har bevæget mig fra fattige krigsområder i Gaza til bonede gulve Nord for København. Gennem mine rejser har jeg dannet mig et bredt indtryk af mennesket generelt, og de kulturer som påvirker livskvaliteten og sundheden.

Som ung havde jeg en stor interesse i psykologi og adfærd- og læste vanvitig mange bøger om emnet. Som 17 årig begyndte jeg på Transcendental Meditation, og på samme tid kom jeg under vingerne hos en indisk Yogi. Da jeg valgte Fysioterapi-faget, var det med den overbevisning at mange gener, smerter og funktionsnedsættelse kunne findes i ”ondt i livet” eller nedsat livskvalitet. Som fysioterapeuter kan vi gøre det samme, og for mange mennesker med ”ondt i livet” endda mere end Psykologer kan, da vi gennem kroppen har direkte adgang til sind og psyke.

 

Min fremtid som fysioterapeut

”Rejsen” gennem mit liv har givet mig den erfaring, at der ikke findes et facit for mennesker. Alle mennesker er unikke og forskellige, hvad der virker for den ene virker ikke for den anden.  Jeg har også lært at hvis mennesker ønsker større sundhed, øget livskvalitet…. kort sagt et bedre liv, så et det nødvendigt at arbejde både med både hjerne, krop, sind og intellekt.

Min erkendelse af, hvad jeg mener kan øge mange menneskers sundhed og hermed gøre dem smertefrie og højne livskvaliteten, er årsdagen til at jeg i dag arbejder med helhedsorienteret Fysioterapi/behandlinger, men det er også baggrunden for konceptet FremtidensFysioterapi.

Fremadrettet vil mit fulde fokus være på individuelle behandlinger i FysioVital i Risskov og FremtidensFysioterapi. Som behandler i FysioVital tilbyder jeg traditionel fysioterapi men primært helhedsorienteret behandlinger. I FremtidensFysioterapi ønsker jeg at facilitere bedre og vedvarede forandringer hos Indehaverne og i vores fantastiske fysioterapeutiske fag.

 

Nina Adsersen__0008 copy.jpg

Hvorfor FremtidensFysioterapi

Jeg elsker vores fag, for de potentialer, den viden og soliditet det har i sig. Det gør stort indtryk at se, hvordan faget over tid er blevet misforstået, ikke forstået, overset, undervurderet og ikke anerkendt for den power, faget i virkeligheden indeholder. Det gør indtryk at se, at det som burde være de samlende og styrkende kræfter, har mistet pusten, går i ring og bruger samme ineffektive metoder og retorik, som ikke har tilført faget meget godt.

I starten af 2018 lavede jeg en interviewundersøgelse blandt Klinik-indehaverer, med det formål at tage temperaturen på klinikker rundt omkring i landet. Du kan læse mere om undersøgelsen her. Men kort fortalt, så er ønsket om forandringer og dermed forbedringer næsten 100 %, og både følelsen af afmagt og frygt var dominerende.

Min mission er blevet at give den viden videre til dig og vores fag, som jeg ved hårdt arbejde, uddannelse og egne erfaringer har erhvervet. Jeg vurderer det er nødvendigt, for at vi kan komme styrkede, hele og med vores fælles fags integritet i behold ind i fremtiden.

David A. Nicholls har på smukkeste vis beskrevet fysioterapifagets mange dilemmaer i sin bog ”The End of Physiotherapy”. Som David skriver, så er titlen tvetydig, og han mener, at hvis ikke fysioterapifaget udvikler sig i takt med omgivelserne, så afvikles det! Du kan se David fortælle mere om vores fags udfordringer i klippet herunder.

Vi skal til at tænke på en anden måde, og det er gennem os, fagets indentitet skal formes, den hverken kan eller skal defineres af beslutningstagerne.

I FremtidensFysioterapi har jeg allieret mig med nogle af de bedste inden for blandet andet Ledelse i Fremtiden, Forretningsudvikling og  Forandringsprocesser ud fra et helhedsorienteret perspektiv.