Dette afsnit om FremtidensFysioterapi er primært tiltænkt fysioterapeuter, da det vedrører faget og fagets udvikling.   


I 2018 skabte jeg FremtidensFysioterapi, med det formål at åbne muligheden for, at vi som fysioterapeuter kunne gøre meget mere for menneskers sundhed end vi traditionelt set gjorde.
 

Jeg lavede en spørgeundersøgelse blandt klinikindehaverne og på den baggrund inviterede jeg klinikindehaverne til møder rundt om i landet, i ønsket om at åbne for en ny tankegang og ny udvikling blandt fysioterapeuter.

I håbet om at kunne bidrage med en ny vinkel til vores fag, holdt jeg møde med daværende forkvinde Tina Lambrecht, og flere regionsformænd. Desuden var jeg i dialog med David Nicholls som er fysioterapeut og forfatter til bogen "The end of Physiotherapy"

Se og hør dette lille uddrag af mit interview med David Nicholls, hvor han taler om, at det er på tide af faget finder en ny identitet.

 

Efter 30år som som klinikindehaver, var det vanskeligt for mig at fortsætte, uden kursændring i faget. Jeg besluttede derfor at sælge min klinik, og fortsætte mit arbejde med fokus på at i stedet at udbrede viden og redskaber om bæredygtig sundhed til alle.

I de senere år har flere fysioterapeuter valgt en anden vej, og fællesnævneren for de fleste er at arbejde med mennesker ud fra et helhedssyn, og at de bedste resultater opnår vi ved selv at have gået vejen.

Hvordan tilfører fysioterapeuter sundhed til fremtiden?

Bliver det svært?

Ja, det bliver svært hvis du vil gøre det alene. Men ved at indgå i et stærkt fællesskab vil engagementet og energien fra fællesskabet løfte os, og på let og nænsomt vis føre os til målet.

Det kræver blot dit engagement og din vedholdenhed. Men når du er nået til at læse på denne side, så er det fordi du gerne vil forandringer i dit liv og din virksomhed, så mit bedste bud er at du er meget klar til at tage beslutningen om engagement og vedholdenhed.

Store forandringer sker ikke ”over night”, men starter som en stille rislen i dig, i dine kollegaer, i din virksomhed. Og pludselig vil vi opdage, at det som startede som en stille rislen er blevet til en stor kraftfuld bølgende flod…..og du vil sidde sikkert oven på den.

Hvordan gør vi det?

I FremtidensFysioterapi arbejder ud fra de principper vi som mange behandler i forvejen kender- vi bruger vores egen medicin 

For at skabe vedvarende forandringer er det en forudsætning at vi arbejder med hjerne, krop, sind og intellekt. Med et afsæt i et fælles fundament som er baseret på viden, oplysning, faktuelle og håndgribelig temaer, og ved at forandrings processerne bliver faciliteret gennem øvelser for krop, sind og hjerne (det hele menneske), kan vi skabe de resultater vi personligt og i fællesskab har brug for.

Hvordan oplever du din nuværende situation?

FremtidensFysioterapi har undersøgt, hvordan ejere af fysioterapi-klinikker oplever deres arbejdsliv.

Det viser sig, at en stor del af klinikejerne er alvorligt bekymret for udviklingen af deres klinik, faget og deres arbejdsliv. Måske kan du genkende nogle af deres bekymringer i dit arbejdsliv?

Som klinikejer har du ansvar for mange, forskellige arbejdsopgaver, og det kan være en udfordring at balancere opgaverne, så du får prioriteret din tid og energi rigtigt.

Vi er nysgerrige på, hvordan du oplever din nuværende situation, fordi vi gerne vil hjælpe dig med de udfordringer, du står over for.

Oplever du søvnproblemer, mentalt underskud eller ubalance i dit arbejdsliv? Det kan være, du oplever udfordringer, der gør det svært at balancere dit arbejdsliv og dit privatliv?

Hovedparten af de klinikejere, vi har talt med, føler at de bruger deres tid og energi på administrative opgaver og økonomiske bekymringer i stedet for patientbehandling og sparring med kollegaer.

De oplever, at deres klinik og arbejdsliv er truet af konkurrence og kontrol fra eksterne aktører, og de savner overskud til bedre patientkontakt, kollegasamarbejde, markedsføring og faglig udvikling.

Disse udfordringer kan være svære at håndtere på egen hånd, og derfor efterspørger flere klinikejere rådgivning og hjælp til at skabe en bæredygtig fremtid for deres arbejdsliv.

blomster op fra sten

Sammen kan vi nå nye mål og drømme

SIDEN ER UNDER OPBYGNING

logo-guld