Interviewundersøgelse

Et billede af Fremtidens Fysioterapi

Undersøgelsens hovedpointer

Her kan du læse videre om hovedpointerne fra mine interviews - og nederst i afsnittet finde et link til den fulde konklusion.

Alle adspurgte brænder for vores fag, de har noget på hjertet og er ambitiøse, men det er som om, vingerne er blevet stækket, og den energi/ressource, vi gerne vil øse ud over vores fag, ikke længere flyder. Nogle er blevet frygtsomme og handlingslammede, andre er blevet kyniske eller opgivende.

Respondenterne ønsker at have et godt renommé hos patienterne med anerkendelse af det faglige arbejde, og at patienterne bliver set som et helt menneske (og ikke kun en legemsdel). Det er også her begrundelsen findes, når ejerne bliver spurgt til, hvor deres passion ligger i det daglige arbejde. Flere nævner kiropraktorerne som eksempel på en veldefineret identitet hos patienterne, og at de er en trussel for fysioterapifaget.

Det lave selvværd og utilstrækkeligheden, der kommer til udtryk, forsøges fjernet ved at tage på kurser eller flere uddannelser, men fysioterapeuter har aldrig været så veluddannede som i dag. Det er ikke de faglige kurser i sig selv, der giver os troen på eget værd tilbage. De giver os ikke følelsen af værdi – den værdi, som får os til at tage den rette betaling for vores ydelser – ej heller den stolthed, som branchen som helhed desværre mangler.

De seneste års udvikling har været en kæmpe udfordring for alle. I interviewene bliver de kommende års udfordringer også listet op: regionernes krav, uklare og skiftende retningslinjer fra DF og regioner, bureaukrati og kontrol, krævende forsikringsselskaber, økonomi. Svarerne viser tydeligt, at vi er fagligt frygtsomme og holder os selv fast i en bestemt måde at tænke fysioterapi og behandling på. Det enkelte menneskes interesse for og viden om krop, sundhed og et godt liv er helt anerledes i dag end for blot 15 år siden. Omgivelserne har forandret sig, og vores fag holder fast i en identitet som ikke er tidssvarende, ej heller værdig for fysioterapeuten, som har meget på hjerte.

Læs den fulde konklusion ved at klikke her

Lidt om undersøgelsen

Der er interviewet godt 20 klinikindehavere. Interviewene er gennemført pr. telefon efter forudgående aftale og efter det samme interviewskema (se link); kun to adspurgte ønskede ikke at deltage. Respondenterne er valgt ud fra en geografisk spredning og lige fordeling på køn. 

De interviewede

  • er mellem 40-58 år
  • færdiguddannede mellem 1989 og 2004
  • har været klinikejer mellem 3 og 24 år
  • har fra 3 til 26 ansatte.