Et forløb er bygget op af disse fem temaer

Kultur: identitet, integritet og værdisætning

 Kultur er den lim, der binder os sammen som fag, på arbejdspladsen og med samfundet.

Kultur er noget vi har, noget vi er, og noget vi kan ændre eller holde vedlige.

Det er vaner, tankegang og traditioner, der skaber vores kultur. Kultur peger således både bagud mod sådan som det er og var engang og fremad mod det vi ønsker.

Når vi arbejder med kultur, vil det først og fremmest komme til at handle om dig, altså tegne en linje af dig og din klinik. Det gør vi ved hjælp af begreberne identitet, integritet og værdisætning – kort sagt at tydeliggøre hvad du står for, eller gerne vil stå for. Dette skal definere kulturen på din klinik og virksomhed, og herfra kan Fysioterapiens kultur formuleres.

En god kultur i vores fag er startskuddet til en styrkelse af faget og til at skabe den gode omtale - som på sigt også kan føre til ændringer for vores fag på et højere samfundsmæssigt niveau.

spejl på græs
søanemoner balance

Forretningsudvikling og ledelse i den nye tid

 

Vi er på vej ind i en anden tid. Vi er begyndt at anskue verden på en anden måde og vi ser det tydeligt gennem vores patienter og de værdier som vokser frem. Det stiller også andre ”krav” til at drive og lede vores forretninger. I og med at verden omkring os bliver mere og mere kompleks, har vi brug for at holde fokus og balance – og dermed bæredygtighed i både arbejdsliv og privatliv.

Den indre personlige bæredygtighed, den forretningsmæssige og den helhedsorienterede bæredygtighed.

Oplev hvordan du skaber balance og bæredygtighed på alle områder, og hvordan den direkte afspejles i din klinik og dit lederskab, så det lever op til dine mål, ønsker og visioner.

Branding og PR

At markedsføre vores klinikker i sundhedsbranchen, er vigtigere end nogensinde før. Nogle af os har ikke interesse i markedsføring, andre føler sig lidt for "stolte", andre igen vil hellere bruge tiden på patienter, og så er der dem der ikke har tid til overs til at beskæftige sig med det.

For at gøre det let og enkelt for dig, vil du på dette forløb få tricks og råd til at springe direkte til det centrale. Du vil få indblik i og vil lære hvordan du kan præsentere det som lige netop du og din klinik står for og repræsenterer, og hvad der er væsentligt når vi kommunikere med vores patienter og kunder.

fugl der kalder
sæbebobler i natur beskåret

Samskabelse og fællesskab

Her lærer du, hvordan du med lethed kan omsætte og implementere din nye viden, dine intensioner og visioner. Det er så fint med ny viden og gode intentioner og visioner, men hvis vi som klinikejere ikke formår at omsætte det i hverdagen til gavn for medarbejdere, patienter og kunder, så er vi lige vidt. Derfor skal vi arbejde med, hvordan du får medarbejderne med. Det gør vi under begrebet samskabelse, som handler om, hvad det er vigtigt at være omhyggelig med i fællesskabet.

Det kommer til at handle om fællesskaben, ansvar (som ikke kun er dit), medansvar, initiativ og deltagelse. Om hvordan du proaktivt kan inddrage og bruge dine medarbejdere med deres forskellige relevante ressourcer og ekspertiser, så I sammen finder frem til kernen i det, der er vigtigt, for dernæst i fællesskab at finde en ’løsning’.

Samfundet og fysioterapifaget

Mange klinikejere har en frygt for fremtiden og et stort ønske om forandring; det er faktisk udspringet for FremtidensFysioterapi…et ønske om at skabe et positivt fællesskab, hvor vi sammen styrker og højner klinikkernes og fagets renommé.

Med afsæt i en interviewundersøgelse foretaget i 2018 arbejder vi med, hvordan vi kan påvirke udviklingen af fysioterapifaget i en retning, som stemmer overens med det, vi ønsker og ikke mindst er kvalificerede til. En udvikling, som går hånd i hånd med klinikudvikling, høj etik og moral, den ’gode’ forretning, kollegial loyalitet, samarbejde på tværs af geografi og faglige specialer. En udvikling som sidst, men ikke mindst er upolitisk, fordi vores overbevisning er, at forandring skal starte og komme fra os selv ude i klinikkerne fremfor gennem det politiske liv og arbejde.

blade på snor