Conny Ericon Andersen

Med 30 års bevidst selvudvikling og 25 års dynamisk forretnings – og organisationsudvikling i rygsækken byder Conny ind med både viden og visdom. Entreprenørskab har en naturlig klang i præsentationen af de erfaringer hun bringer ind i dette team.

Conny har siden 1994 haft ejerleder/direktør kasketten på i egne virksomheder, der spænder vidt dog altid med fokus på udvikling. Fra startåret til 2005 opbyggede hun i samspil med sin livspartner en dynamisk landsdækkende konsulentvirksomhed indenfor karriere- og jobformidling. Virksomheden, der havde hoved-kontor i Skanderborg, beskæftigede 144 fastansatte konsulenter fordelt i 21 danske byer. Som anden aktør til beskæftigelsesindsatsen var positionen et spændingsfelt mellem det politiske, det humanistiske/ psykologiske og det hverdags lavpraktiske for kursisterne. Succesen opstod grundet værdifunderet koncept, høj integritet og intens arbejdsindsats. Sideløbende med lederskab og drift af egen virksomhed agerede Conny også Chefkonsulent i andre danske virksomheders koncept- organisations- og forretningsudvikling. Her kan bl.a. nævnes Bestseller gennem 4 år, Kvik Køkkener i 3 år, Vejdirektoratet Skanderborg gennem 2 år samt et par uddannelsesmoduler i EU.

I 2005 tog Connys erhvervsvej en ny drejning, da livsværket blev opkøbt. En proces med stor læring. Siden har længerevarende projekter og processen fyldt hendes kalender. Flere af dem parallelt. Dannelsesproces via kulturbevidsthed i organisationen og ledelsescoaching fik Conny til at køre til Herning og Holstebro Klinisk Biokemisk Afdeling & Klinisk Immunologisk Afsnit - Hospitalsenheden Vest gennem flere år. Denne opgave – blot på Aarhus Universitetshospital Region Midtjylland – fylder stadig i kalenderen.

Flerårige projekter som f.eks. på Aalborg Universitetshospital Børneafsnit 303 Kræftafdeling, hvor kultur, livskvalitet og sansebevidsthed var omdrejningspunktet fylder dybt i visdommens rygsæk. Vesthimmerlands Kommune tog et innovativt tiltag konceptueret og ledet af Conny om at skabe en Empowerment Dagplejer Uddannelse. En 5-årig uddannelsespakke, hvor identitet og den værdiskabende hverdag var på dagsorden.

Her i 2019 er Conny stadig i det innovative hjørne. Med konceptet ”Vision P design” sætter hun fokus på virksomheders organisation- og forretningsudvikling. Perception passion og perspektiv driver visionen.
Med konceptet ”FLOWdesign” bevidstgør hun såvel iværksættere, virksomheder og private om værdien af at leve i integritet balanceret i feltet mellem ressourcer og udfordringer.

Conny er på en mission om at bringe øget bevidsthed. Gennem designbegrebet (adfærds-) praktiserer hun:
Dannelse * Empowerment * Samskabelse * Integritet * Gennemførlighed * Næstekærlighed.
Hun har sin pind i Designmejeriet i Skanderborg – se mere på www.designmejeriet.dk.